Flyers extern

De flyers welke via de school verspreid worden voor bijv. sport, kunst, cultuur, kampen, muziek e.d. kan je hier terug vinden.


Deze flyers worden puur ter informatie opgenomen.
Verdere info en mogelijke inschrijvingen verlopen niet via de school,
tenzij anders aangegeven op de flyer zelf.

Flyers extern