Afwezigheden

Afwezigheden

    Wegens ziekte

 • Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.
 • Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende.
  Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.  Je vindt deze briefjes achter in de agenda van je kind.
 • De leerlingen van het 1e leerjaar en de oudste kleuters krijgen in september 4 briefjes op een A4, om bij te houden.
 • Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

  De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis.
  De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.


Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

Kom je toch tijdens de schooluren je kind ophalen dan meld je je aan bij het secretariaat en daarna wordt je kind uit de klas gehaald.


     Andere afwezigheden- waarvoor de toestemming van de directeur nodig is

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens:

 • het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad;
 • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;
  andere dan de 10 halve schooldagen waarop topsportbeloften recht op hebben;
 • de deelname aan time-out-projecten;
 • in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.

Opgelet:
het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren.
De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

      Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag.
Alsook voor de toelating tot het lager onderwijs. (Zie ook de engagementsverklaring tussen school en ouder en de infobrochure onderwijsregelgeving.)

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid.
Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden.
De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.