Inhoudsopgave

Basisschool Sterrenrijk

Kuurstraat 6, 3600 Genk       Tel : +32 11 22 93 75       info@sterrenrijk.be


INHOUDSOPGAVE   SCHOOLREGLEMENT  

 

DEEL I: Informatie


 1. Contact met de school 3
 2. Het Schoolbestuur 3
 3. Organisatie van de school 5
 4. Samenwerking 6


DEEL II: Pedagogisch project  8

DEEL III: Het reglement


 1. Engagementsverklaring school-ouders 11
 2. Inschrijven van leerlingen 13         
 3. Ouderlijk gezag 15
 4. Organisatie van de leerlingengroepen 15         
 5. Afwezigheden 16
 6. Eén- of meerdaagse schooluitstappen 17
 7. Getuigschrift einde basisonderwijs 18
 8. Onderwijs aan huis 20
 9. Herstel- en sanctioneringsbeleid 20         
 10. Bijdrageregeling 24
 11. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning 26
 12. Vrijwilligers 26
 13. Welzijnsbeleid 26
 14. Leefregels 28
 15. Revalidatie / Logopedie 32
 16. Privacy 33
 17. Participatie 34
 18. Klachtenregeling 34
 19. Infobrochure onderwijsregelgeving 36

© Alle rechten voorbehouden aan BS Sterrenrijk