Inschrijvingen

INSCHRIJVINGEN


Inschrijvingsperiodes schooljaar 2023-2024


De Vlaamse Overheid verplicht een aanmeldsysteem voor scholen  die een maximum
aantal leerlingen per leerjaar willen bepalen.

In Genk kiezen alle scholen van het basis- en secundair onderwijs voor hetzelfde systeem.

Zo kunnen we kwaliteitsvol onderwijs blijven bieden.

Je zal je kind eerst aanmelden en nadien inschrijven!

 

Wat moet je als ouder doen?

Wil je je kind inschrijven in het kleuteronderwijs of het lager onderwijs of wisselt je kind van school?


  1. Voordat je kan inschrijven meld je je kind digitaal aan.
  2. Tussen 28 februari en 21 maart 2023 surf je naar de website www.naarschoolingenk.be
  3. Je vult je gegevens in en je duidt de scholen aan waar je je kind wilt inschrijven.
  4. Tussen 21 maart en 21 april 2023 verwerkt het systeem je gegevens. Je ontvangt op 21 april een ticket.
  5. Van 24 april tot 15 mei 2023 maak je een afspraak met de school die op het ticket staat om je kind in te
    schrijven.

LET op:  

Als je je kind niet aanmeldt via het systeem, kan je je kind vrij inschrijven vanaf 23 mei 2023, 
vooropgesteld dat er nog een plek vrij is in de school van jouw keuze.
Hiervoor maak je een afspraak met de school.


Kinderen geboren na 13/11/2021 mogen pas volgend jaar ingeschreven worden.


Op deze link kan je een brochure inkijken 'Mijn kind inschrijven in een school in Genk' :

https://indd.adobe.com/view/b44c71b3-a4cb-435a-9b89-f6d9a565a65dInschrijvingen van broers en zussen en kinderen van personeel zal vòòr deze periode plaatsvinden.

Wens je een bezoek te brengen aan de school en een kijkje te nemen in de klas, kennis te maken met de juf, dan maak je telefonisch of via mail een afspraak voor een rondleiding.  


Vanaf dat een kind 2 jaar en 6 maanden oud is mag hij/zij naar school gaan.  
Er zijn vaste instapdata: na elke vakantie, op 1 februari en na Hemelvaart.


Per geboortejaar en leerjaar kan er per school vooraf vastgelegd worden hoeveel kinderen er ingeschreven kunnen worden.

Volgende plaatsen zijn nog in te vullen.


Kinderen   °2021 : 11 plaatsen
                    °2020 :   1 plaats

                    °2019 - °2018 - °2017 :  VOLZET                    

                    °2016 :   5 plaatsen   

                    alle overige plaatsen  zijn ingenomen

                   (laatste update op 16/02/2023)         


MEER INFO:

- over het kiezen van een school en inschrijvingsrecht

- bereken de datum vanaf wanneer je kind naar school kan gaan

- hoeveel vrije plaatsen er zijn

- je kan klikken op onderstaande links

www.naarschoolinvlaanderen.be 

www.naarschoolingenk.be 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

https://www.genk.be/mijn-kind-inschrijven-in-een-kleuter-of-lagere-school

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/wanneer-inschrijven#periodes


Voor bijkomende informatie over inschrijvingen kan je terecht bij:
Lies Zaenen - ondersteuner LOP Basisonderwijs Genk
lies.zaenen@ond.vlaanderen.be


INSCHRIJVINGEN