Inschrijvingen

INSCHRIJVINGEN

INSCHRIJVINGEN


Schooljaar 2021-2022

data inschrijvingen

geboortejaar 2019 ! ook voor kinderen geboren eind 2019 om te starten in schooljaar 2022-2023


  • vanaf 15 maart  2021   voorrangsperiode voor broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeel
  • vanaf 19 april 2021       iedereen kan inschrijven, rekening houdend met indicator en niet-indicatorleerlingen (tot 14 mei)
  • vanaf 1 juni 2021          vrije inschrijvingen, einde periode indicator / niet-indicator


Afspraken gewoon basisonderwijs  (laatste update 11/02/2021)

voor schooljaar 2020-2021


Je kan digitaal inschrijven in de school van jouw keuze.  
Of je maakt een afspraak om ter plaatse de inschrijving in orde te brengen.
Vanaf dat een kind 2 jaar en 6 maanden oud is mag hij/zij naar school gaan.  
Er zijn vaste instapdata: na elke vakantie, op 1 februari en na Hemelvaart.


Digitaal inschrijven wil zeggen dat

  • het inschrijvingsformulier online wordt ingevuld (klik hier)
  • en de leerlingfiche (klik hier) ondertekend aan de school bezorgd wordt via mail of post.   
    Hiermee verklaren ouders zich akkoord met schoolreglement en pedagogische opvoedingsproject. 
    De inschrijving is definitief nadat je een mail van de school ontvangt met de bevestiging van inschrijving.


Per geboortejaar en leerjaar kan er per school vooraf vastgelegd worden hoeveel kinderen er ingeschreven kunnen worden.

Volgende plaatsen zijn nog in te vullen.

Kinderen  °2019 :  22 plaatsen

                  °2018 :   volzet

                  °2017 :   volzet

                  °2016 :   6 plaatsen   

                  °2015 :   2 plaatsen 

 (laatste update op 11/02/2021)         

Inschrijvingen digitaal of na afspraak op het secretariaat.

Neem vooraf contact op via info@sterrenrijk.be of bel 011 22 93 75.


MEER INFO:

- over het kiezen van een school en inschrijvingsrecht

- bereken de datum vanaf wanneer je kind naar school kan gaan

- je kan klikken op onderstaande links

www.naarschoolingenk.be 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

https://www.genk.be/mijn-kind-inschrijven-in-een-kleuter-of-lagere-school

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/wanneer-inschrijven#periodes


Voor bijkomende informatie over inschrijvingen kan je terecht bij:
Lies Zaenen - ondersteuner LOP Basisonderwijs Genk
lies.zaenen@ond.vlaanderen.be