Opvang

OPVANG

OPVANG  ‘De Sterretjes’  2022-2023


KORTE NAschoolse opvang

georganiseerd door de school; inschrijven NIET nodig, eventueel de juf/meester verwittigen
             van 15.05 tot 16.30 uur     op maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag

             van 12.20 tot 13.30 uur     op woensdag


begeleiders:  Emine Tosun, Lynn Van Rumste, Elise Godeyne

Voor de korte naschoolse opvang op school werken we met een zonekaart,

telkens met zones van 25' aan € 1 per zone;
vooraf aan te kopen op het secretariaat, uitsluitend contante betaling.
Je kan kiezen tussen een 20-zonekaart voor 20 euro of een 50-zonekaart voor 50 euro.


De korte opvang is telefonisch, via sms of whatsapp te bereiken op 0488 75 05 10

  • maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 15 tot 16.30 uur
  • woensdag van 12.20 tot 13.30 uurVOORschoolse en LANGE NAschoolse opvang (later dan 16.30 uur) is TIJDIG inschrijven bij Parboem noodzakelijk

Volgende info staat op de website van Kinderdagverblijf Familia (= o.a. Parboem):

Om gebruik te maken van onze buitenschoolse opvang dien je een account aan te maken via i-Active
Ga naar https://kdvfamilia.i-active.be

Je kan i-Active openen op een laptop, tablet, smartphone,... Hierdoor kan je overal en op elk moment je gegevens raadplegen en je inschrijvingen opvolgen en/of wijzigen.
 
Van zodra je dossier volledig in orde is, zal de opvangverantwoordelijke jouw dossier goedkeuren. Je kan via je ouderaccount de volgende informatie opvragen of invullen:

Je kan de opvangkalender met je gereserveerde opvang raadplegen;
Je kan je facturen nakijken en het fiscaal attest raadplegen;
Je kan al je gebruikersgegevens nakijken en aanpassen;
Je kan je betalingen opvolgen.

Opvang reserveren is mogelijk:
Vanaf de 1ste van maand voor de daaropvolgende maand;
Vanaf 6 weken voor de vakantie.

 meer info: https://www.kdvfamilia.be/nl/opvangmogelijkheden/22/ParboemTijdens pedagogische studiedagen en vrije dagen is er GEEN opvang  in de school,
je kan wel terecht in de opvang PARBOEM, mits inschrijving!