Opvang

OPVANG

OPVANG  ‘De Sterretjes’  2021-2022


Een infobrochure van Parboem vind je hier.

De overeenkomst voor de opvang in Parboem kan je downloaden hier.Uurregeling IN DE SCHOOL 
VOORschoolse opvang:   7.00 - 8.30 uur;  georganiseerd door PARBOEM in de school; vooraf inschrijven

LANGE NAschoolse opvang zal doorgaan in Parboem zelf, Plaggestraat 4 Genk; vooraf inschrijven   


Voor de inschrijvingen van voorschoolse en lange naschoolse opvang kan je contact opnemen met
Parboem, Plaggestraat 4, Genk.   
INSCHRIJVEN IS VERPLICHT

cindy.claes@kdvfamilia.be.


KORTE NAschoolse opvang, georganiseerd door de school; inschrijven NIET nodig, eventueel de juf/meester verwittigen
             van 15.05 tot 16.30 uur     op maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag

             van 12.20 tot 13.30 uur     op woensdag


begeleiders:  Emine Tosun en Lynn Van Rumste

Voor de korte naschoolse opvang op school werken we met een zonekaart, telkens met zones van 25' aan 0,90€ per zone;
vooraf aan te kopen op het secretariaat, uitsluitend contante betaling.
Je kan kiezen tussen een 20-zonekaart voor 18 euro of een 50-zonekaart voor 45 euro.


Tijdens pedagogische studiedagen en vrije dagen is er GEEN opvang  in de school,
je kan wel terecht in de opvang PARBOEM, mits inschrijving!