Onze troeven

Onze troeven op school

(Voor)lezen              We zetten sterk in op leesplezier: We lezen vaak voor in onze school. Met ‘kwartierlezen’ stimuleren we onze leerlingen lagere school om dagelijks te lezen. We hebben een nieuwe uitgebreide en actuele schoolbibliotheek in de maak. Extra activiteiten: boekenrestaurant, voorleesweek, jeugdboekenmaand, bibliotheekbezoek,..                  Didactiek         We zorgen voor een boeiende leeromgeving door verschillende werkvormen te gebruiken die aansluiten bij de leefwereld van onze kinderen: Het doebord (keuzebord / taakjesbord) in de kleuterschool Uitgebreide en gerichte leer- en speelmogelijkheden via hoekenwerk Samen met onze leerlingen groeien we in het geven en ontvangen van effectieve feedback We evalueren breed: niet enkele op kennis, maar ook op sociale vaardigheden We werken taalstimulerend We werken met actieve werkvormen vanuit de leefwereld van onze leerlingen We werken met coöperatieve werkvormen   Mediawijsheid        Onze leerlingen vinden hun weg in de digitale wereld: We hebben laptops ter beschikking. Deze wordt dagelijks gebruikt. Moderne infrastructuur: touchscreens specifiek voor de kleuterschool, touchscreens lagere school, iPads, uitleenlaptops, e.a. Veilig online: aanbod lessen door de mediacoach Typlessen geïntegreerd in L4 en L5 (methode Typ 10) We staan ook digitaal in nauw contact met onze leerlingen en ouders dankzij onze eigen schoolapp.   Groene omgeving en veel ruimte Onze school ligt aan de rand van een prachtige natuur met bossen en parken. We gebruiken deze omgeving graag op onze school. We gebruiken de ruimte op en rond onze school. We genieten van een moestuintje. Elke kleuterklas heeft een eigen terras: grote zandbak en picknicktafels Er is ruimte voor sport en spel: sporthal, aanpalend voetbalveldje, 2 ruime speelplaatsen. Het pleintje in de wijk naast de school biedt heel wat speelmogelijkheden.   Leerrijke activiteiten       We houden het lesaanbod boeiend, door ook buiten de klasmuren een fijne activiteiten aan te bieden: We kiezen elk jaar een uitdagend jaarthema als rode draad. We organiseren klasdoorbroken speel- en leermomenten. We doen fijne leeruitstappen in de directe omgeving en soms ook wat verder weg. Leerlingen nemen deel aan meerdaagse activiteiten: zeeklassen.