Visie

 

Onze kracht is het begeleiden van onze leerlingen in hun GROEI en ONTWIKKELING.
ZIN in LeVen en LeRen.

Samenwerken, eigenaarschap, respect, vertrouwen, engagement, openheid/transparantie met focus.
Onze school is een leerlab. Leerlingen groeien als mens. Leerlingen doen nieuwe inzichten op.

Hoe?

Sterke leerkrachten:

  • Werken SAMEN
  • Coachen/begeleiden leerlingen
  • Stimuleren leerlingen om na te denken: over hun talenten, hoe ontwikkelen en groeien
  • Onderzoeken wat leerlingen nodig hebben
  • Denken na over het eigen handelen en de aanpak
  • Feedback, evaluatie en bijsturen

 

                     #    SAMEN……………………is beter    #


SAMEN        met kinderen, ouders, teamleden en de buurt maken we school

SAMEN        genieten we elke dag van een warm onthaal

SAMEN        bijten we ons vast in de wondere wereld van TAAL

SAMEN        ontdekken we onze talenten en laten we ze verder ontplooien

SAMEN        zoeken we naar oplossingen

SAMEN        krijgen we “goesting” om te leRen en te leVen

SAMEN       vergaren we kennis

SAMEN       zingen