Onze partners

  • VZW ScholenGemeenschap de Speling,

           Mosselerlaan 110 in Genk, 089 35 20 44, info@sgdespeling.be
           https://sgdespeling.be/start/
  • Vrij Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB)

           Zevenbonderstraat 80 in Genk, 089 56 93 20, genk@vrijclblimburg.be
           https://www.vclblimburg.be/genk
  • Parboem voor- en naschoolse opvang

           Plaggenstraat 4 in Genk, mail contactpersoon is cindy.claes@kdvfamilia.be
           https://www.kdvfamilia.be/nl/opvangmogelijkheden/15/Buitenschoolse+opvang+en+Activiteiten