Inschrijven

voor schooljaar 2024-2025 

zijn er voor kinderen
°2022 nog 1 plaats  
°2020 nog 2 plaatsen
°2016 en °2015 : telkens nog 1 plaats
alle overige plaatsen  zijn ingenomen.
(laatste update 30/05/2024)

De Vlaamse Overheid verplicht een aanmeldsysteem voor scholen  die een maximum aantal leerlingen per leerjaar willen bepalen.  In Genk kiezen alle scholen van het basis- en secundair onderwijs voor hetzelfde systeem.  Zo kunnen we kwaliteitsvol onderwijs blijven bieden.  
Je zal je kind eerst aanmelden en nadien inschrijven!

Wij streven naar een capaciteit van 22 kinderen per klas.

Wat moet je als ouder doen?
Wil je je kind inschrijven in het kleuteronderwijs of het lager onderwijs of wisselt je kind van school?

  • Vooraleer je kan inschrijven meld je je kind digitaal aan.
  • Van 27 februari t.e.m. 13 maart 2024 surf je naar de website www.naarschoolingenk.be en volgt de link naar het aanmeldportaal.
  • Je vult je gegevens in en je duidt de scholen aan waar je je kind wilt inschrijven.
  • Hierna verwerkt het systeem je gegevens. Je ontvangt een mail met de melding waar je je kind kan inschrijven.
  • Van 22 april tot 13 mei 2024 maak je een afspraak met de school die op het ticket (dit is de mail) staat om je kind in te schrijven.

Als je je kind niet aanmeldt via het systeem, kan je je kind vrij inschrijven
vanaf 23 mei 2024, vooropgesteld dat er nog een plek vrij is in de school van jouw keuze.  
Hiervoor maak je een afspraak met de school.


Wens je een bezoek te brengen aan de school, een kijkje te nemen in de klas, kennis te maken met de juf, dan maak je telefonisch of via mail een afspraak voor een rondleiding.  

Vanaf dat een kind 2 jaar en 6 maanden oud is mag hij/zij naar school gaan.  
Er zijn vaste instapdata: na elke vakantie, op 1 februari en na Hemelvaart.
Per geboortejaar en leerjaar kan er per school vooraf vastgelegd worden hoeveel kinderen er ingeschreven kunnen worden.

MEER INFO:

- over het kiezen van een school en inschrijvingsrecht
- bereken de datum vanaf wanneer je kind naar school kan gaan
- hoeveel vrije plaatsen er zijn
- je kan klikken op onderstaande links

www.naarschoolinvlaanderen.be 
www.naarschoolingenk.be 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter
https://www.genk.be/mijn-kind-inschrijven-in-een-kleuter-of-lagere-school
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/wanneer-inschrijven#periodes