Voor- en naschoolse opvang

OPVANG  ‘De Sterretjes’  


KORTE NAschoolse opvang

georganiseerd door de school; inschrijven NIET nodig, eventueel de juf/meester verwittigen
  • van 15.05 tot 16.30 uur     op maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag
  • van 12.20 tot 13.30 uur     op woensdag
begeleider: Marisol Reyes

Voor de korte naschoolse opvang op school werken we met een zonekaart,
telkens met zones van 25' aan € 1,20 per zone;
vooraf aan te kopen op het secretariaat, uitsluitend contante betaling.
Je kan kiezen tussen een 20-zonekaart voor 24 euro of een 50-zonekaart voor 60 euro.

De korte opvang is telefonisch, via sms of whatsapp te bereiken op 0488 75 05 10
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 15 tot 16.30 uur
woensdag van 12.20 tot 13.30 uur

VOORschoolse en LANGE NAschoolse opvang (later dan 16.30 uur):
hiervoor is TIJDIG inschrijven bij Parboem noodzakelijk


Volgende info staat op de website van Kinderdagverblijf Familia (= o.a. Parboem):
Om gebruik te maken van onze buitenschoolse opvang dien je een account aan te maken via i-Active
Ga naar https://kdvfamilia.i-active.be

Je kan i-Active openen op een laptop, tablet, smartphone,... Hierdoor kan je overal en op elk moment je gegevens raadplegen en je inschrijvingen opvolgen en/of wijzigen.
 
Van zodra je dossier volledig in orde is, zal de opvangverantwoordelijke jouw dossier goedkeuren. Je kan via je ouderaccount de volgende informatie opvragen of invullen:
  • Je kan de opvangkalender met je gereserveerde opvang raadplegen;
  • Je kan je facturen nakijken en het fiscaal attest raadplegen;
  • Je kan al je gebruikersgegevens nakijken en aanpassen;
  • Je kan je betalingen opvolgen.

Opvang reserveren is mogelijk:
  • vanaf de 1ste van maand voor de daaropvolgende maand
  • vanaf 6 weken voor de vakantie.

 meer info: https://www.kdvfamilia.be/nl/opvangmogelijkheden/22/Parboem